В Свищов да не се допуска запрашаване на околната среда и изхърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов,

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ  - Кмет на община Свищов

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В срок до 01.04.2021 г., всички физически и юридически лица, извършващи транспортиране (превоз, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва като самостоятелна дейност) на строителни отпадъци, производствени отпадъци, земна маса и всякакъв друг вид отпадъци на територията на община Свищов, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗУО – регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

2. Лицата, извършващи транспортиране на отпадъци, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗУО, да сключват договор за транспортиране с притежателите на отпадъци, за всеки конкретен случай.

3. При транспортирането на отпадъци, лицата по т. 2 да осигуряват предпазни средства, които не допускат запрашаване на околната среда и разпиляване на превозваните отпадъци, както и да не допускат изхърлянето им на нерегламентирани за целта места на територията на община Свищов.

4. Лицата по т. 2 да водят и съхраняват типизиран Дневник за транспортиране на отпадъци, предоставян чрез Центъра за административно обслужване на Община Свищов.

5. Длъжностните лица в Центъра за административно обслужване на Община Свищов да създадат и поддържат Регистър на предоставените на лицата по т. 4 Дневници за транспортиране на отпадъци.        

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Бедри Алиев – зам.-кмет на Община Свищов.

Рейтинг: 5.0
Последни новини
ОФИЦИАЛНО: ГЕРБ издига Даниел Митов за министър-председател ОФИЦИАЛНО: ГЕРБ издига Даниел Митов за министър-председател В Свищов подменят старите люлки и пързалки на детските площадки, слагат нови кошчета на ключови места в града В Свищов подменят старите люлки и пързалки на детските площадки, слагат нови кошчета на ключови мест... С еврофинансиране Oбщина Свищов ще доставя лекарства и продукти от първа необходимост до вкъщи С еврофинансиране Oбщина Свищов ще доставя лекарства и продукти от първа необходимост до вкъщи Борисов: Няма да съм кандидат за премиер, ще предложа министър-председател с европейска ориентация Борисов: Няма да съм кандидат за премиер, ще предложа министър-председател с европейска ориентация В Свищов 405 души са с COVID, при записване ваксинацията е с AstraZeneca В Свищов 405 души са с COVID, при записване ваксинацията е с AstraZeneca Утре е последен ден без ток в град Свищов, част от центъра остава на тъмно Утре е последен ден без ток в град Свищов, част от центъра остава на тъмно Сборник с разработки на млади учители от Свищов помага на педагози от страната да развият своята компетентност Сборник с разработки на млади учители от Свищов помага на педагози от страната да развият своята ком... Ученици на СУ „Димитър Благоев“ – град Свищов се класираха за едно от най-мащабните състезания по английски език в България Ученици на СУ „Димитър Благоев“ – град Свищов се класираха за едно от най-мащабните състезания по ан... В Свищов за 1.7 милиона лв. подменят водопровода на 29 улици В Свищов за 1.7 милиона лв. подменят водопровода на 29 улици Община, полиция и училища в Свищов за ден остават без ток Община, полиция и училища в Свищов за ден остават без ток Заболелите от COVID-19 в Свищов са 399 души, бележим лек скок от последната седмица Заболелите от COVID-19 в Свищов са 399 души, бележим лек скок от последната седмица В Свищов през деня ще е топло, вечерта има риск от градушка В Свищов през деня ще е топло, вечерта има риск от градушка
Виж всички новини
Инициативи водещи новини
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!