Адрес Свищов 5250, ул. Петър Парчевич 5
Телефон +359 885 93 70 34
За разплащане

Свищов Инфо ЕООД
ЕИК:: 201 472 671
Свищов 5250, ул. Петър Парчевич 5.
Банка: Юробанк и Еф Джи България
IBAN: BG24 BPBI 7941 1076 6739 01
BIC: BPBI BGSF

Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!