Приоритет за развитието на Свищов е "Дунавския индустриален технологичен парк"

На 26.07.2021 г. в заседателната зала на Община Свищов бе представен изготвеният вариант на ПИРО на община Свищов за следващите 7 години. В обществената дискусия взеха участие заинтересовани страни и жителите на общината, в т.ч. представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на кметства, представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и граждани.
Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Свищов 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на Общината през следващите седем години. Той е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. С  ПИРО се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциал.
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Свищов е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план за интегрирано развитие на Свищов е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на Община Свищов.
При представянето на Плана бяха отчетени резултатите от направения социално-икономически анализ на община Свищов, като бяха обобщени силните, слабите страни и заплахите пред нейното развитие. Успоредно с това бяха изведени ключови възможности, чиито потенциал би допринесъл община Свищов да се превърне в привлекателно място, съчетаващо културно и природно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот.
На база на направения анализ, в изготвения вариант на Плана за интегрирано развитие на община Свищов бяха синтезирани следните стратегически цели и приоритети:

1. Икономически растеж и индустриална инфраструктура:

- Развитие на "Дунавски индустриален технологичен парк Свищов";

- Подкрепа за преход към кръгова икономика;

- Насърчаване към  устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност.
 

2. Управление на отпадъците и опазване на околната среда:

- По-висока ефективност при управление на отпадъците;

- Опазване на водите, рискове и изменения на климата.


3. Подобряване на средата за живот в населените места:

- Облагородяване и свързаност на населените места;

- Модернизиране на публични услуги за населението.
 

4. Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал:

- Развитие на образованието и спорта;

- Повишаване качеството на здравните и социалните услуги;

- Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния туризъм.


5. Добро местно управление:

- Повишаване капацитета на управление на общинска администрация;

- Повишаване участието на гражданите и бизнеса в местното управление.

В рамките на обсъждането нееднократно бе подчертана важността на Дунавския индустриален технологичен парк за развитието на Свищов, както и възможността за изграждане на Дунав мост Свищов – Зимнич. По тези и други важни въпроси се проведе дискусия, на която бяха направени редица изказвания и зададени въпроси, на които беше отговорено.
С цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни, писмени предложения, становища и мнения във връзка с Плана за интегрирано развитие на община Свищов ще продължат да се приемат на електронната поща на Община Свищов: obshtina@svishtov.bg, както и в деловодството на администрацията на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, в срок до 30.07.2021 г.
Проектът на ПИРО на община Свищов е достъпен на интернет страницата на Общината -  https://www.svishtov.bg/ в раздел „Общинска документация“, секция „Стратегически документи“ - https://www.svishtov.bg/docs.php?act=3
 

Рейтинг: 3.0
Последни новини
Свищов Инфо излезе в заслужена почивка и отиде на море Свищов Инфо излезе в заслужена почивка и отиде на море Вълна от съпричастност към Ирена от Свищов, разходите и за наем и ток са поети до края на годината Вълна от съпричастност към Ирена от Свищов, разходите и за наем и ток са поети до края на годината В Свищов взеха за втори път книжката на водач седнал зад волана преди да са му я върнали В Свищов взеха за втори път книжката на водач седнал зад волана преди да са му я върнали Ампутираха пръстите на жена от Свищов, спешно се нуждае от помощ Ампутираха пръстите на жена от Свищов, спешно се нуждае от помощ Вдигат заплатите в Свищовската академия, минималната стартира от 1500 лева Вдигат заплатите в Свищовската академия, минималната стартира от 1500 лева В Свищов 143 плувци от два континента с духов оркестър преплуваха масово Дунав В Свищов 143 плувци от два континента с духов оркестър преплуваха масово Дунав Близо до Свищов днес преминава астероид с размерите на небостъргач Близо до Свищов днес преминава астероид с размерите на небостъргач Яко нафиркан, още по светло, свищовлия с Опел спипаха нашите полицаи Яко нафиркан, още по светло, свищовлия с Опел спипаха нашите полицаи В Свищов превръщат парковете в сцена за “Олимпиада на здравето” В Свищов превръщат парковете в сцена за “Олимпиада на здравето” В Свищовско буен младеж взе 190 лв. и каквото види от съседска къща на село В Свищовско буен младеж взе 190 лв. и каквото види от съседска къща на село Свищовските полицаи заловиха 250 кг. тютюн Свищовските полицаи заловиха 250 кг. тютюн В Свищов предстои 1 км масово преплуване на река Дунав В Свищов предстои 1 км масово преплуване на река Дунав
Виж всички новини
водещи новини
Вълна от съпричастност към Ирена от Свищов, разходите и за наем и ток са поети до края на годината Вълна от съпричастност към Ирена от Свищов, разходите и за наем и ток са поети до края на годината Свищовлия е в болница след изпреварване и челен удар в камион Свищовлия е в болница след изпреварване и челен удар в камион Побой в нощно заведение в Свищов завърши с потрошено лице на клиент Побой в нощно заведение в Свищов завърши с потрошено лице на клиент Хиляди свищовлии се събраха да изпратят своите 207 абитуриенти на бляскава церемония в центъра на града Хиляди свищовлии се събраха да изпратят своите 207 абитуриенти на бляскава церемония в центъра на гр... В Свищов удариха два магазина по главната за фалшификация на световни марки дрехи В Свищов удариха два магазина по главната за фалшификация на световни марки дрехи Заловиха врачанин разчленил и взел парите на свищовски уличен кафе автомат Заловиха врачанин разчленил и взел парите на свищовски уличен кафе автомат Свищовлии събират пластмасови бутилки в гигантски „Шишеяд“ Свищовлии събират пластмасови бутилки в гигантски „Шишеяд“ В Свищов 143 плувци от два континента с духов оркестър преплуваха масово Дунав В Свищов 143 плувци от два континента с духов оркестър преплуваха масово Дунав Свищовските полицаи арестуваха водач с БМВ и му свалиха номерата Свищовските полицаи арестуваха водач с БМВ и му свалиха номерата При престрелка в свищовско село застреляха в корема домашна овца При престрелка в свищовско село застреляха в корема домашна овца Първокласникът Ради от Свищов събра 25 туби с капачки и напълни училищното сърце Първокласникът Ради от Свищов събра 25 туби с капачки и напълни училищното сърце Страховитата свищовска тринога камера излезе за няколко часа и попари рекордните 111 нарушители за превишена скорост Страховитата свищовска тринога камера излезе за няколко часа и попари рекордните 111 нарушители за п...
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!