Терапевтично студио

Услуги » Психолози
Описание

 От месец юли 2013 г. в Свищов отвори врати специализиран център за психологична и терапевтична помощ. В него работят терапевти психолози, които могат да ви помогнат в ситуации, изключително важни за всеки забързан съвременен човек – отношенията в семейството, диалогът между родители и деца, кризи и затруднения, мотивиране и умение всеки сам да се справя с променящата се социална среда. Логопедичната помощ е свързана с нарушенията в говора и артикулацията и ще помогне за решаването на така важния за всяко дете и възрастен момент за комуникацията и изразяването чрез словото и речта.

Всеки от специалистите е високо квалифициран в работата с деца и възрастни и ще помогне с разбиране и подкрепа в различните житейски ситуации, гарантирайки индивидуален подход.

Кабинетът се намира в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І” № 11.

В ТерапевтичноТО студио обект на дейност са следните функции:

Психологична консултация. Дейността е в помощ на широк и необвързан с възрастови граници диапазон състояния. Включва дисфункции в емоционалното и поведенческо състояние или развитие, както и проблеми, свързани с грижи, практиката, професионалната адаптация и междуличностното общуване.

Консултирането е насочено към търсене на решения, съобразно личностния ресурс и възможности, и е предпоставка за осъществяване на собствен потенциал.

Много често психологичната консултация е кризисна интервенция в следствие на различни проблемни ситуации.

Терапевтичната дейност е своеобразно продължение на консултирането, когато обстоятелствата определят различна необходимост. Т.е. терапевтичната дейност е обвързана с продължителност във времето, обвързана с преценката на клиента и на специалиста. Когато възможностите и решенията имат благоприятен изход, работата приключва. Терапевтичната дейност е функция на работата между клиента и терапевта, не следва да зависи от различни обстоятелства или причини. Във възможностите на специалистите е ползването на методи за кратка терапия, консолидираща много усилия и ресурси.

Семейно функциониране – работата и помощта в областта е деликатна, толкова, колкото и във всички други ситуации. Възможностите за подкрепа в общите решения е откровение и отговорност, което допуска единствено избора на клиентите. В работата се ползват подходящи идеи и механизми, влизащи в схемата на семейното функциониране.

Съвети и препоръки, относно отглеждане на дете – всяка възраст носи своите грижи, противоречия и своеобразни потребности. Кризите и проблемите са част от всеобщия насъщен живот. Важно е да ги преодоляваме като си причиняваме по-малко болка и дискомфорт. Всеки възрастов период е важен. Важното е да не забравяме ние какви сме били, за да помогнем на наследниците ни с най-добрия и успешен подход.

Диагностика и терапия на комуникативни нарушения – интервенцията засяга помощ, свързана с говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Логопедичната терапия е продължителен и упорит процес, обвързан с необходимост и специфична потребност.  

Ранна интервенция на деца 0-3 г. – включва консултации по ранно детско развитие, подкрепа, помощ за Вас и детето при прехода към ясла или детска градина.

В терапевтичното студио работят следните специалисти:

Сашка Йонкова – психолог, тел. за връзка 0897 028874

Маруся Тасева – психолог, тел. за връзка 0886 431871

Анна Начева – логопед, тел. за връзка 0886 865154

Работното време включва делнични дни от понеделник до петък 16.30 – 19.30 ч. и събота – 09.00 – 17.00 ч. 

Информация за контакти гр. Свищов, 0897 02 88 74 0886 43 18 71 0886 86 51 54
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!