Счетоводна кантора "Надежда"

Услуги » Счетоводство
Описание

Счетоводна кантора "Надежда " предлага висококачествени счетоводни услуги , компетентни данъчни консултации , административни услуги, услуги свързани с труда и работната заплата, задължителни регистрации в различни държавни и общински органи и много други услуги. 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА!!

В условията на  постоянно променяща нормативна база най-вече в счетоводното и данъчното законодателство, възлагането на счетоводната дейност на счетоводна   кантора ще Ви предостави  гаранции за опит, коректност, възможност за бърза обработка на документите, спазване на  всички срокове, отчитане на всички промени в законодателството и навременна и точна информация за финансовото състояние на фирмата Ви.

 Счетоводната практика е огромна и не е по силите на един  служител да обхване всичко. Счетоводителя на една фирма се затруднява когато трябва да реши  по–сложни и нетрадиционни казуси. Много от въпросите,  които трябва да се решават са най-малко счетоводни, а такива, свързани с трудовото и осигурително законодателство, с търговския закон и др. Специалистите в  счетоводните кантори   практически работят с фирми от най-различни отрасли, и за тях обучението и добрата практика са задължителни. Информационната обезпеченост е абсолютно задължителна в работата им.

Отговорните специалисти в счетоводната кантора имат необходиимото образование и стаж в областта на  счетоводството,  което е важно условие  за спазване изискванията  на Закона за счетоводстото относно съставителите на годишни финансови отчети.

Използвайки тази форма на ортанизация  на финансово – счетоводната дейност на фирмата Вие :

  •      Няма да се наложи да правите инвестиции в компютърна техника, софтуер, нормативни бази данни, методически издания, обучения и участия в семинари.
  •      Ще спестите разходи за заплати и  осигуровки на счетоводния персонал. Поне 2 пъти по-скъпо е поддържането на счетоводител.
  •     Ще имате възможност да работите с квалифициран и опитен екип от счетоводители, специалисти по ТРЗ  и юристи.
  •     Ще спестите ценно време , защото няма да се налага да посещавата поделенията на Националната агенция по приходите /НАП/ Националния осигурителен институт /НОИ/, Агенция по вписванията, банки и други държавни и общински институции. В добрите счетоводни кантори тази дейност е оптимизирана, цялата информация се подава по електронен път.
  •    Счетоводната кантора поема отговорност за счетоводни грешки, неправилно изготвени отчети, неправилно начислени данъци или пропуснати срокове за подаване на определени документи.
  •    Счетоводната кантора ще Ви осигури необходимата икономическа информация, което е предпоставка за вземане на правилни управленски решения.
Галерия
Информация за контакти гр. Свищов, ул. Д. Шишманов 4 0631 6 40 77 0888 785 235
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!