Районен съд Свищов

Община Свищов » Районен съд Свищов
Описание

Адмионистративен секретар - 0631/6-02-93
Деловодство - 0631/6-04-98 e-mail: delovodstvo@rs-svishtov.com
Архив  - 0631/6-04-98
Бюро съдимост -  0631/6-02-30
Държавен съдебен изпълнител -  0631/6-02-90 e-mail: dsi@rs-svishtov.com
Съдия по вписванията -  0631/6-08-77
Системен администратор -  0631/6-04-98 e-mail: admin@rs-svishtov.com

Информация за контакти гр. Свищов, ул. Димитър Анев 2
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!