"Кемапул" ЕООД

Селскостопански услуги » Селскостопански услуги
Описание

 Фирма “Кемапул” ЕООД е вписана при Великотърновски окръжен съд с решение от 24.02.2003 г. Седалището и адресът на управление се намират в град Свищов, ул. “Цар Освободител” №96 офис номер 9. Юридическата форма на фирмата е еднолично дружество с ограничена отговорност. 

Дейността е насочена основно към производство и търговия на селскостопанска продукция.
Фирмата е регистриран земеделски производител от 2004 г. От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол притежава удостоверение № 2502/13.03.2006 г за търговия на едро на посевен материал, а от Януари 2010 г, освен търговия, удостоверението включва и производство на посевен и посадъчен материал.
Културите, които се отглеждат на близо 30 000 дка са пшеница, рапица, ечемик, слънчоглед, царевица, соя. На площ от 22,9 дка е създадена сливова овощна градина по програма САПАРД. Член е на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.
Фирмата разполага с необходимите земя, сгради, машини, съоръжения и оборудване за извършване на стопанската си  дейност.
Използва машини на водещи марки като John Deere и CLAAS, Bobcat, инвентар на марките KUHN и Pronar. Реализирани  са два проекта по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” за закупуване на земеделска техника и стопански инвентар, с оглед повишаване на конкурентоспособността на земеделския пазар.

Стратегическите цели са насочени към:

  • увеличаване обема на арендуваната земеделска земя
  • разширяване на материалната и складова база
  • закупуване на нови машини и съоръжения
  • проучване на нови пазари за реализиране на продукцията
  • осъществяване на контакти с нови контрагенти

От тази гледна точка фирмата е с готовност за сътрудничество със западни партньори.

Галерия
Информация за контакти гр. Свищов, Цар Освободител 96, офис 9 063199453 0892 207 699
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!