"Еко Феникс" ЕООД

Вторични суровини, Търговия » Вторични суровини, Търговия
Описание

 Фирма "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД е с предмет на дейност търговия, сортиране, преработка и рециклиране на отпадъчни изделия от хартия, пластмаса, стъкло, автомобилни гуми и вторични суровини. Дружеството е специализирано в търговията на черни и цветни метали. Компанията предлага дистрибуция на строителни материали и пластмасови изделия. Базата на ЕКО ФЕНИКС се намира в град Свищов.

Фирма "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД е с основен предмет на дейност - сортиране, преработка и рециклиране на вторични суровини.

Предприятието е основано преди повече от 10 години в град Свищов и е сред първенците в бранша за регион Свищов и област Велико Търново в областта на търговията и рециклирането на отпадъчни и вторични суровини.

„Еко Феникс” ЕООД гр. Свищов е организация по оползотворяване по смисъла на чл. 37, ал.1, от ЗУО, притежаваща разрешение по чл.57, ал.1 от същия закон, обективирано в Решение №04-ДО-556-01 от 24.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – гр. Велико Търново.

Компания се развива динамично, като се стреми винаги да оферира най-подходящите ценови стойности и да дава най-доброто от себе си при сключването на контракти в областта на търговията с отпадъци и вторични суровини.

Дружеството прилага бизнес модел, чрез който предоставя на клиентите си разнообразни търговски оферти с разширени клаузи и допълнителни преимущества. Движеща сила на нашето развитие са ползите, които можем да дадем на клиентите си и обществото като цяло. Измерваме нашия успех чрез степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

Фирма „Еко Феникс” ЕООД гр. Свищов непрекъснато развива  търговската си дейност, разширява бизнес контактите си и овладява незаетите пазарни ниши.

Компанията предоставя на клиентите си – качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Нашата цел е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си. Бързо и ефективно обслужване. Предлагаме цялостни решения за техния бизнес.

Дружеството се стреми да запази и развие иновативността и младежкия си дух; гъвкавостта и стремежа към разбиране нуждите на клиента. Насочваме усилията си изцяло към създаване на стойности, ценени от нашите клиенти, контрагенти и общество като цяло.

Галерия
Информация за контакти гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ №14 0631 64239 Моб. 0885 919182
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!