"Биляна" ООД

Търговия с месо и месни продукти » Търговия с месо и месни продукти
Описание

 "Биляна" ООД е частно търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с производство на угоени прасета. При създаването си фирмата е комплекс със смесени функции. Понастоящем дружеството е ориентирано към производството и реализация на  угоени прасета, което я отнася към “стоковите” стопанства, които имат бъдеще в условията на съвременния пазар. Свинекомплексът “БИЛЯНА” към момента разполага с 1 000 свине-майки, и 12 000 прасета средно годишно, което я нарежда на лидерско място в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Дружеството е започнало дейността си през 1966 г. През 1971 г. е била завършена основната част от сградния фонд, който има капацитет за производство на 15000 животни или отглеждането на 1000 броя свине-майки. От 2002 г. на територията на обекта функционира кланица за животни – собствено производство. Свинекомплексът е разположен върху сто декара собствена земя и има около двадесет декара закрита площ. Обектът разполага със собствен водоизточник, вътрешна инфраструктура, фуражен цех, складове, административна сграда, стол, ремонтна работилница и други.  

Приоритет в дейността на “БИЛЯНА” ООД в този момент е затваряне на производствения цикъл, а именно: земеделие – фуражи – животни – торова маса - оползотворяване на торовата маса в земеделието. Към настоящия момент реализацията на произведената продукция се предвижда да се осъществява на вътрешния пазар.

„Биляна Мес” ЕООД е регистрирана през 2008 г. с цел добив на месо от свине производство на „Биляна”ООД. Дружеството разработва пазари на свинско трупно месо и разфасовка. В следствие на нарастване на пазарния дял фирмата спомага за увеличаване на произведените угоени прасета от „Биляна”ООД. След направени пазарни анализи и създаване на собствена магазинна мрежа, дружеството започва производство, първоначално  на ишлеме на сурово преработени продукти. През 2013 г. на територията на свинекомплекса е открит модерен цех за производство на полуфабрикати от прясно свинско месо добито на територията му. Произвежданите продукти са без консерванти и оцветители. Залага се на традиционни  български рецепти с утвърдени вкусови качества.

Фирмени магазини в Свищов:

ул. "Никола Петков" № 25,

ул. "Екзарх Антим I"  №2

Галерия
Информация за контакти гр. Свищов, Българско Сливово 0632 3 27 80
Напиши отзив към този бизнес
Рейтинг Много добре
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!