Първата по дигитално осигуряване бизнес академия в България – Стопанска академия „Д. А. Ценов” очаква първия дигитален випуск абитуриенти

 Какво предлага днес на своите студенти Стопанска академия „Д. А. Ценов”, сподели в интервю за в. „Марица” ректорът – проф. д-р Марияна Божинова.   

– Проф. Божинова, Вие ръководите едно от най-старите висши училища в България. Защо според Вас кандидат-студентите избират Стопанската академия? 

Проф. Божинова: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е авторитетен учебен, научен и изследователски център, който подготвя висококвалифицирани кадри за нуждите на националното стопанство и за динамично развиващата се глобална икономика. Осъществява обучение в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, в редовна, задочна и дистанционна форма. Икономическите професии са в топ 10 на най-желаните и най-високо платените, а нашите преподаватели са фокусирани върху успеха на студентите. Свищовските студенти получават солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация. Дипломата и европейското дипломно приложение, които получават възпитаниците на Стопанската академия, са признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.   Висшето ни училище е институция с традиции и иновации. Желан и търсен партньор е от корпоративния и публичния сектор в страната и чужбина. Като авторитетна образователна институция от европейското университетско пространство, Стопанската академия притежава разширената Еразъм харта, член е на партньорски мрежи за академичен обмен по програма ЦЕЕПУС, на международни организации като Европейската асоциация на висшите училища (EUA), Клуба на ректорите в Европа в Оксфорд, Великобритания, Асоциацията на университетите от Югоизточна Европа (ASECU) със седалище Солун, Гърция и др. Академията в Свищов има двустранни договори с над 80 чуждестранни висши училища и организации от 28 държави. Отделно по програма Еразъм+ има над 120 договора с чуждестранни висши училища от 39 държави в Европа, Азия, Африка и Южна Америка.   

 – През учебната 2020-2021 г. Академията ще посрещне 85-ия си випуск. За какви специалности могат да кандидатстват желаещите да станат свищовски студенти?

  Проф. Божинова: За академичната 2020-2021 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър” е по 17 специалности на български език и три на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация; Екомениджмънт. За избралите да се обучават на английски език, специалностите са: Финанси, банково дело и застраховане; Международен бизнес; Бизнес икономика. Обучението в ОКС „бакалавър” се осъществява и в трите форми – редовна, задочна и дистанционна, като дистанционните студенти могат да избират дали да провеждат присъствените си изпити в Свищов или в някой от изнесените ни центрове в София и Стара Загора.   В ОКС „магистър” имаме общо 37 магистърски програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. Три от магистърските програми са на английски език – Мениджмънт на туризма, Управление на международни проекти, Финансов мениджмънт. Срокът на обучение, който е 2 или 4 семестъра, се определя в зависимост от направлението, в което е придобита предходната образователна степен. След успешно полагане на семестриалните изпити по учебен план, обучението в магистърската степен приключва със защита на дипломна работа. Обучението по предлаганите магистърските програми е в две форми – редовна и дистанционна.   Обучението в образователната и научна степен „доктор” се осъществява по 16 акредитирани докторски програми в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма. По-голямата част от докторските програми се предлагат на руски (10) и на английски (10) език.     

– Дистанционното обучение става все по-предпочитано. Как се осъществява тази форма в Свищовската академия? 

Проф. Божинова: Дистанционната форма на обучение е такава организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио, видео, компютърни и комуникационни). Дистанционната форма е изключително удобна за хора, които искат да учат докато работят, отглеждат децата си, пътуват или се забавляват, за хора, които искат сами да управляват времето си или искат да учат от всяка точка на света. За предпочелите дистанционната форма студенти се осигуряват пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.   През 1999 г. Свищовската академия е сред първите български висши училища, които започват обучение на магистри в дистанционна форма. Към онзи момент висшето ни училище е безспорен иноватор и се наложи като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб. Натрупаното вследствие на 20-годишния опит ноу-хау затвърждава лидерските ни позиции и в дистанционна форма имаме обучени вече над 30 хил. студенти. Изградихме солидна, устойчива във времето и добре работеща собствена Платформа за провеждане на дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg/), базирана на Moodle с интегриран модул за видеоконферентна връзка BigBlueButton. След 20 години непрестанна работа на много хора, днес имаме Платформа за дистанционно обучение, която е лесна за използване и от студенти и от преподаватели, Виртуален изпитен център и цялостна организация за дистанционни изпити както при настоящите студенти, така и при кандидат-студентите.  През учебната 2019-2020 година осъществихме първия прием за дистанционно обучение и в ОКС „бакалавър”, като от новата учебна 2020-2021 г. кандидат-студентите ще могат да избират между 13 специалности в двете направления – „Икономика” и „Администрация и управление”. Академията вече 20 години инвестира в дистанционното обучение и към настоящия момент в нашата система има 1 715 курса и 96 532 тестови единици, изпитни въпроси и задания. Постоянно надграждаме собствените си стандарти и непрестанно актуализираме учебното съдържание и дидактическите ресурси – материали с учебно съдържание, материали за самоподготовка, текущи изпитни материали и социални учебни материали. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гарантираме за 100% качествено дистанционно обучение.   

  – Освен високото качество на обучение, какви други предимства имат студентите на Стопанската академия? 

Проф. Божинова: Стопанската академия осигурява автентична атмосфера и отлични условия за обучение, развлечение и социално-битов живот. Свищовските студенти имат възможност за: участия в национални и международни студентски практики, в международна образователна мобилност (в т.ч. програма Еразъм+) и международни форуми; щедра финансова подкрепа под формата на стипендии, награди и спонсорства; кариерно консултиране и съдействие при избор на възможни алтернативи за бъдещо професионално развитие. На разположение на студентите е Академичната библиотека, която е сред най-старите и богати научни библиотеки в България. Всички желаещи студенти могат да бъдат настанени в реновирани студентски общежития в непосредствена близост до учебната база на Академията.   Във връзка с извънредното положение в страната и неговото отражение върху доходите на населението, Академичният съвет единодушно реши да предостави студентските общежития за безплатно ползване от записалите се в редовна форма на обучение по държавна поръчка първокурсници за цялата учебна 2020-2021 година. Веднага след обявяване на решението, инициативата беше подкрепена от едно от най-големите застрахователни дружества в България – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” – дългогодишен партньор на Стопанската академия. Застрахователното дружество се присъединява с дарение, равняващо се на годишните такси за обучение на първокурсниците, които ще бъдат записани за обучение в редовна форма по държавна поръчка, в специалност „Застраховане и социално дело”. Надяваме се, че и други наши партньори, отговорни за бъдещето на страната ни, ще последват този пример и ще подкрепят инициативата на Академията.   

Освен това, за всички наши студенти е осигурено столово хранене. Създадени са възможности за включване в различни форми на спорт и студентско художествено творчество.   

Актуална информация за начините и сроковете за кандидатстване, формите, специалностите и програмите за обучение се публикува на сайта на Академията: www.uni-svishtov.bg

източник: marica.bg   

Рейтинг: 0
Последни новини
В Свищов пускат зелен коридор за ваксинация с Pfizer В Свищов пускат зелен коридор за ваксинация с Pfizer В Свищов заболелите от COVID са под 90 души, над четири пъти са намалели случаите за по-малко от месец В Свищов заболелите от COVID са под 90 души, над четири пъти са намалели случаите за по-малко от мес... В Свищов се организира общоградско поклонение пред паметта на Алеко Константинов В Свищов се организира общоградско поклонение пред паметта на Алеко Константинов Свищов се преклони пред паметта на загиналите български воини Свищов се преклони пред паметта на загиналите български воини Свищовлии днес се събират да честват 6 май - Деня на храбростта и празника на Българската армия Свищовлии днес се събират да честват 6 май - Деня на храбростта и празника на Българската армия В Свищов започва третиране със самолет за комари, кърлежи и бълхи В Свищов започва третиране със самолет за комари, кърлежи и бълхи В село Ореш отбелязаха 370г. от написването на първата българска печатна книга В село Ореш отбелязаха 370г. от написването на първата българска печатна книга БСП получи и върна мандата за съставяне на кабинет, отиваме на нови избори през юли БСП получи и върна мандата за съставяне на кабинет, отиваме на нови избори през юли Обраха общинска сграда в Свищов, липсват пари от касата Обраха общинска сграда в Свищов, липсват пари от касата Великденски концерт зарадва свищовлии, Първи български хор „Янко Мустаков“ поздрави  жителите и гостите на града Великденски концерт зарадва свищовлии, Първи български хор „Янко Мустаков“ поздрави жителите и гост... ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВЕЛИКДЕН Е! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВЕЛИКДЕН Е! В Свищов идва благодатният огън, на Възкресение в полунощ всеки мирянин ще може да си вземе от него В Свищов идва благодатният огън, на Възкресение в полунощ всеки мирянин ще може да си вземе от него
Виж всички новини
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!