Кметът на Свищов издаде заповед за ползването на игрищата и тревните площи на общински стадион "Академик"

Добавено: Четвъртък, 28 Май 2020г

  Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Ползването на игрищата и тревните площи на общински стадион „Академик“, официално футболно игрище и помощно футболно игрище на СА „Д. А. Ценов“, и прилежащите игрища към спортна зала „Септември“ да се осъществява по установен часови график. Извън случаите на индивидуално ползване, колективни спортни дейности да се извършват в присъствието на треньор и/или ръководител.

2. Не се разрешава използването на уреди, които биха нанесли вреди на спортните съоръжения и настилки.

3. Забранява се влизането с и разхождането на домашни любимци.

4. Забранява се употребата на алкохол и храни.

5. Забранява се влизането с моторни превозни средства, с изключение на автомобили, съпътстващи спортно мероприятие или такива със специален режим на движение.

6. Забранява се достъпа на лица, употребили алкохол, както и на такива, намиращи се под въздействие на други упойващи вещества.

7. След приключването на тренировъчни мероприятия, треньорите са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група.

8. Ползващите спортните обекти и съоръженията са длъжни да изпълняват указанията на обслужващия персонал относно хигиената, дисциплината, опазване на обзавеждането и спортните пособия, както и разпоредбите на действащата НАРЕДБА №1 за обществения ред, опазване на общински и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов.

 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на община Свищов

Коментари

Още актуални новини