Седем читалища в община Свищов получават пари от МК

Добавено: Сряда, 12 Септември 2018г

 Министерството на културата одобри проектите на седем свищовски читалища, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции, насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.


Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.


За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата получиха сумата от 12 167 лв., която е отпусната, както следва:


НЧ “Просвета-Драгомирово-1912”, с.       Драгомирово – 1 640 лв.;


НЧ “Светлина-Царевец 1927”, с. Царевец – 2 921 лв.;


НЧ “Светлина-1911”, с. Морава – 1 786 лв.;


НЧ “Заря-1898”, с. Хаджидимитрово        – 1 775 лв.;


НЧ “Съзнателност-1899”, с. Овча могила -1 547 лв.;


НЧ “Филип Станиславов-1903”, с. Ореш – 1 083 лв.;


НЧ “Трудолюбие-1907”, с. Вардим – 1 415 лв.


Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имаха всички обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2017 г. От област Велико Търново са одобрени проектите на 19 библиотеки, седем от които са от община Свищов.

Коментари

Още актуални новини