Енергото: 60 % от клиентите имат сметки до 50 лв. за януари !!!

Добавено: Понеделник, 20 Февруари 2017г

 НА ПУК НА МАСОВИТЕ ОПЛАКВАНИЯ НА ЖИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ РЕГИОН, ЗАРАДИ ДРАСТИЧНО ВИСОКИТЕ СМЕТКИ, ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ НИ ОПЕРАТОР „ЕНЕРГО ПРО“ ЗАЯВИХА, ЧЕ НАД 60 НА СТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМ ИМАЛИ ФАКТУРИ САМО ДО 50 ЛВ. ПРЕЗ ЯНУАРИ. Според компанията средната сметка за електроенергия, консумирана през януари от домакинствата в Североизточна България, е 56,11 лева. През същия период на миналата година средната стойност на фактурите е била 48,54 лева. Ниските температури през първия месец на 2017 година са се отразили на средното потребление на електроенергия, което е било по-високо с около 15 % спрямо януари 2016 г. и с 24, 6 % спрямо предходния месец декември. На територията, обслужвана от „Енерго про“, средномесечната температура през изминалия месец е била с 3,6 градуса по-ниска спрямо същия месец на 2016 година, твърдят от дружеството. Детайлен преглед на данните на компанията пък показва, че повече от 60 % от клиентите са потребили електроенергия на стойност до 50 лева. Други 18 % имат сметки между 50 и 100 лева, а 16 на сто са консумирали енергия между 100 и 200 лева. Около 5 % от всички битови клиенти формирали пък сметки над 200 лева за консумираната през януари електрическа енергия. Посочените стойности са изчислени на база средно потребление на битовите клиенти. Сметката на всеки отделен клиент зависи от неговото индивидуално потребление през отчетния период и в голяма степен от типа отопление, който използва, уточняват от „Енерго про“.


Източник:borbabg.com

Коментари

Още актуални новини