Фондация „Ангели от Лим“ учредява пет стипендии за ученици

Добавено: Сряда, 23 Ноември 2016г

 Фондация „Ангели от Лим“ учредява пет стипендии по 30.00 лв. /тридесет лв./ на месец за учебната 2016/2017 година на ученици от V до  XII клас на  учебните заведения в община Свищов.

Критерии за кандидатстване:

1.Деца, загубили един или двамата си родители.

2.Ученици, които имат много добър и отличен успех, добро поведение в училище и обществото. 

3.Ученици, които са се представили успешно в олимпиади, семинари, презентации, състезания. Ученици с индивидуални награди от извънкласни форми на обучение от различни области на изкуството и спорта.

 

Необходими документи за кандидатстване на всеки ученик:

1. Удостоверение от ръководството на учебното заведение за семейно положение,  успех, поведение в училище и в обществото, участие и призови награди от олимпиади, семинари, презентации, състезания.

2. Ксерокопие от дипломи, сертификати и грамоти за призови места от участие в извънкласни форми на обучение от различни области на изкуството и спорта.

Краен срок за оформяне на документите: 16.12.2016 г.

Изготвените документи да се предадат на секретаря на фондацията на 16.12. 2016 г., от 14.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на фондацията на адрес - гр. Свищов, ул. „ Тодор Миланович” № 1, ет. 3. 
Телефон за контакти: 0889 907466 - г-жа Лила Илиева – секретар на фондация „Ангели от Лим”.

Церемонията за връчване на сертификатите за спечелена стипендия ще се състои на 20.12.2016 г. от 16.00 часа  в Зала 1 на община „Свищов”. На нея са поканени да присъстват представители на общината, дарители на фондация „Ангели от Лим”, ръководители на учебни заведения и близки на номинираните.

 

Коментари

Още актуални новини