Ремонтират детски градини и училище в Свищов с близо 2,5 млн. лева

Добавено: Петък, 18 Ноември 2016г
 Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на обекти на образованието  в Община  Свищов“. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие.

Обща стойност на проекта 2 421 240,23     лева и продължителност 24 месеца.


Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.

Предвидени са интервенции за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.

Ще бъдат изпълнени следните мерки:

· За ЦДГ „Радост“ - нов пътнически асансьор, нови метални евакуационни стълбища по късите страни на сградата, в помещението котелното, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.

· За ЦДГ №1 „Васил Левски“ – топлоизолация на стени и покрив, подмяна на осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.

·  За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, поставяне на котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и др. дейности.

С цялостната реализация на проекта пряко ще се допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на жителите в зоната, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.

 С изпълнението на заложените мерки ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение на близо 400 деца посещаващи включените детски заведения и по-добри условия за работа на над 40 учители.

Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, което ще осигури равен достъп до образование и интеграция на населението от общината, включително на групи с влошен социален статус.

Предоставянето на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.

Коментари

Още актуални новини