Община Свищов - готова за зимния сезон

Добавено: Петък, 04 Ноември 2016г

 Зам.-кметът Бедри Алиев представи пред медиите 10-те камиона,  които ще са на разположение през зимния сезон. Камионите са преминали технически преглед и са оборудвани с гребла, пясъкоструйници и всичко необходимо, за да посрещнат изпитанията на зимата. Закупени са 150 кубика пясък и 220 тона сол, като за всяко населено място са доставени по 3 кубика пясък и съответно 3 тона сол. По препоръка на АПИ, тази година в община Свищов ще бъде използван за първи път магнезиев хлорид, който има 24 часово действие против заледяване. С такъв препарат се третират магистралите през зимния сезон, за да се избегне заледяване. Той може да се използва както в чисто състояние, така и смесен с пясък или сол. Община Свищов е закупила 22 тона от препарата, с които ще се третират основно тротоарите и 7-те основни баира в общинския град. За почистването на тротоарите още са подготвени 2 роторни машини и е обучен персонал за управлението им. Тази година общинското ръководство е взело решение един от  снегопочистващите  автомобили да бъде използван единствено за обществени и общински сгради. Общинската болница, училищата, полицията, пожарната и др. ще имат на разположение автомобил, който ще отговаря на нуждите им през заснежения период. Изготвена е карта с график на  почистващите машини и районите им на обхват, което оптимизира процеса на работа. Проведени са разговори с всички фирми в общината, които разполагат с подходяща техника и при нужда ще окажат помощ в кризисна ситуация. Пътната мрежа на територията на община Свищов е заета в по-голямата си част от  Републиканската пътна мрежа, чието почистване е ангажимент на АПИ. За останалите междуселски участъци от общо 104.5 км. общинска пътна мрежа, Община Свищов проведе обществени поръчки за избор на фирми, които ще се грижат за тях през зимния сезон. За обособените позиции, към които бе проявен интерес, предстои да бъдат сключени договори.

Коментари

Още актуални новини