Стопанска академия с редица привилегии за своите студенти

Добавено: Четвъртък, 07 Юли 2016г


 Броени дни остават до обявяване на резултатите от първо класиране (11 юли 2016 г.) за кандидатствалите в ОКС „Бакалавър“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, което ще ги превърне в част от 81-я випуск на висшето училище в Свищов. И тази година Кандидатстудентската кампания, организирана от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността не без помощта на цялата академична общност, протече изключително динамично и позитивно в резултат, от което към днешна дата Висшето училище отчита изключителен интерес към всички 17 на брой специалности, развивани в двете професионални направление 3.7. „Администрация и управление” и 3.8. „Икономика“. Запазва се тенденцията за по-бързо изчерпване на квотата за студенти в задочна форма на обучение спрямо редовната – основна причина, за което е възможността да се съчетава придобиването на висше образование и упражняването на трудова заетост. В голямата си част, кандидат-студентите в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов и техните родители не скриват задоволството от размера на семестриалните такси за обучение – те са едни от най-ниските предлагани от университетите в страната, което прави образованието изключително достъпно, ненатоварващо семейните бюджети, особено в нелеката социално-икономическа ситуация у нас. Съзнавайки социалния момент, Академичният съвет на Свищовското висше училище взе решение размера на семестриалните такси за студентите в редовна форма на обучение да бъдат 190 лева, а за студентите в задочна форма – 170 лева. Двойни са размерите на тези такси (380 лева/340 лева) за предоставената от Министерство на образованието и науката през новата 2016/17 учебна година възможност за обучение срещу заплащане. Тази възможност също е изключително атрактивно, не само защото е приемлива като размер на таксите, но и поради факта, че гарантира обучение в желаната специалност и форма – редовна или задочна. Факт са и първите няколко десетки кандидат-студенти, които желаят да се обучават в платената форма на задочно обучение.


Всички кандидат-студенти останаха приятно изненадани и от социалния пакет, който Стопанска академия им предложи, включващ: настаняване за всеки приет студент в студентско общежитие при месечен наем вариращ от 40 до 65 лева (в стойността на месечния наем на всеки студент е включено безплатно потребление на 2 куб. вода и 150 kW ток на стая); настаняване в стаи с 2 легла в напълно обновени и разполагащи със самостоятелни електромери и санитарни възли, както и всички необходими удобства; гарантирана сигурност за студентите под формата на денонощна охрана и поддържан пропускателен режим; дотирано от държавата двуразово (обедно и вечерно) столово хранене; наличие на безплатно Интернет покритие в общите части на безжична интернет връзка (Eduroam); безплатен охраняем паркинг; локация в изключителна близост до спортния комплекс на Висшето училище (разполагащ с тенис кортове, плувен басейн, футболно, волейболно, хандбално и баскетболно игрища), редица търговски обекти, заведения за хранене, местни атракциони и учебните корпуси и Ректората на СА „Димитър А. Ценов“, позиционирани в идеалния център на града.


Разнообразни са и опциите за кандидатстване в Свищовската Алма матер. Най-масово използваната възможност до момента от кандидат-студентите е с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити“, проведени в периода 2008 - 2016 г. Втората опция, която си избират тазгодишните зрелостници е след успешно положен в СА „Димитър А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език. Последните две ежемесечни изпитни сесии ще се проведат на 23.07.2016 г. и на 27.08.2016 г. от 13:00 часа. Много използвана опция към момента за кандидатстване във Висшето училище е с оценка от национални и международни олимпиади. Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата. Предоставена е и възможност за участване в класирането чрез пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище.


Резултатите от второто класиране на кандидатствалите в Стопанска академия ще бъдат обявени на 18 юли, а записването на приетите студенти и прекласираните от първо класиране с диплома оригинал ще се осъществи в периода 18-21 юли 2016 година. Резултатите от предпоследното – трето класиране ще бъдат обявени на 22 юли, а записването на приетите студенти ще се осъществи в периода 22,23,25 и 26 юли 2016 г.


Предвид големия брой средношколци, обявен от МОН, които ще се явят повторно на държавен зрелостен изпит в края на месец август 2016 г., СА „Димитър А. Ценов“ ще обяви допълнително класиране за запълване на незаетите места (в случай на налични такива) и през месец септември.


Новозаписаните в Стопанска академия студенти ще стартират своето обучение при напълно нови учебни планове и програми, хармонизирани освен с родното законодателство, но и с потребностите на бизнеса и изискванията, налагани от него на трудовия пазар. Това ще гарантира натрупването на потенциал от знания и умения, които да са достатъчни като качество и количество за една успешна реализация на свищовските възпитаници в края на очакващия ги 4-годишен курс на обучение.

Коментари

Още актуални новини