Община Свищов кандидатства с проект пред Фондация "Америка за България" на стойност 66 343 лв.

Добавено: Четвъртък, 07 Януари 2016г

 С началото на Новата година Община Свищов подаде своето идейно проектно предложение „Училище 21 век” в рамките на обявения конкурс „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ ден преди крайния срок в партньорство с екип от СОУ „Цветан Радославов“.


Основната цел на проекта е трансформация на учебната среда и въвеждане на нови образователни технологии, чрез изграждане на Център „Природни науки” на втория етаж на големия учебен корпус. Центърът ще включва два кабинета и прилежащото им хранилище.

Сред основните дейности са ремонти на кабинетите и хранилището, които да позволят те да функционират и като лаборатории. Подобряването и естетизирането на жизнената среда ще е в резултат на поставяне на решетки на радиаторите, щори на прозорците, циклене и лакиране на паркетната настилка на пода. 

Техническо обезпечаване и дигитализиране на двата кабинета за ефективен учебен процес – интерактивни учебни дъски, мултимедийни проектори, преносими компютри, дигитални устройства за всеки ученик (таблети), WI-Fi мрежа за Центъра.

Сред амбициозните цели, които си поставя екипа са: осъвременяване на учебния процес чрез ремонтиране, обзавеждане, оборудване и дигитализиране на учебните кабинети; подобряване на мотивацията и интереса на учениците към ученето и към резултатите от него; повишаване активността на участие на учениците в учебния процес и подобряване на обратната връзка учител – ученик; доближаване на учебния процес до действителността и реалната практика на европейско и световно ниво.

Коментари

Още актуални новини