Пречиствателната станция за отпадъчни води в Свищов беше официално открита

Добавено: Вторник, 29 Септември 2015г

 


Пречиствателната станция за отпадъчни води в Свищов бе официално открита в рамките на празниците на града „Свищовски лозници”.  Сред гостите на официалната церемония бяха зам.-областният управител на В. Търново Николай Петров, в чийто ресор е екологията и опазването на околната среда, Красимир Дачев – член на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, инж. Гинка Савчева – директор на Дирекция „Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ, Красимир Илиев – координатор в МОСВ, ръководството на Община Свищов, общински съветници, почетни граждани на Свищов, представители на изпълнителите на проекта и на асоциирания партньор по проекта ВиК – Свищов, делегации от Хърватия, Черна гора и Полша, представители на бизнеса, политически и граждански организации.


Гостите приветства временно изпълняващият длъжността кмет на Община Свищов Пламен Александров. Той подчерта, че откриването на пречиствателната станция е не само част от дейностите по проекта, но е и много важно за всички събитие с оглед значимостта на изграденото съоръжение.


 


Проектът, по който е изградена пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор с дължина над 8 км в рамките на гр. Свищов, е на обща стойност близо 29,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 23,6 млн. лв., а собственият принос на Общината е 740 143 лв. Реализиран е съгласно договор за безвъзмездна помощ от 12.07.2012 г., финансиран по приоритетна ос за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.


Изградената по проекта ПСОВ е с капацитет 38 000 еквивалент жители и ще спомогне за опазване на водните богатства на Дунавския воден басейн. Новото съоръжение ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази благоприятно и устойчиво върху развитието на биоразнообразието в региона.

Коментари

Още актуални новини