Община Свищов подкрепя проект на Министерството на здравеопазването за обновяване на Спешните центрове

Добавено: Петък, 17 Юли 2015г

 Заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров и директорът на ресорната дирекция по управление на общинската собственост Маргарита Вутова участваха в работна среща на общините в областта, посветена на Центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях.


         Срещата се проведе на 16 юли 2015 г. в Областна управа - Велико Търново и в нея участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и областният управител проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев.  Конкретен повод бе търсена подкрепа от общините за инвестиционен проект, който Министерството на здравеопазването разработва по ОП „Региони в растеж”.


         Проектът, по който бенефициент ще е Министерството, е на обща стойност 84 млн. евро и предвижда мащабни инвестиции в 28 Центъра за спешна медицинска помощ, 170 филиали към спешните центрове и 34 спешни отделения. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден нов или ремонтиран съществуващият сграден фонд, ще бъде осигурено цялостно техническо оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба. 


         На срещата, заместник-кметът Емил Димитров изрази подкрепа за проекта от името на ръководството на Община Свищов. За да се реализират проектните дейности едно от условията е собствеността на сградния фонд на спешните центрове да бъде преобразувана от „публична общинска“ в „публична държавна“ собственост. Такова предложение, свързано със свищовския Спешен център, вече е подготвено от администрацията и ще бъде внесено за гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет в края на месец юли.

Коментари

Още актуални новини