Има ли краста и злоупотреби в Старческия дом в Свищов?

Добавено: Сряда, 15 Юли 2015г

Скандално интервю със санитарката от Дома за стари хора в Свищов Малина Иванова разбуни духовете и предизвика доста въпроси. В него служителката от Дома разказва, че в социалното заведение върлува краста, че хората са принудени сами да търсят решение на проблема, без каквато и да е адекватна намеса от страна на ръководството. Разказа за злоупотреби със средствата на старците, настанени там, за отнемане на техника от хората, които са починали в полза на дома, за неправомерно назначени хора и конкретно г-жа Иванка Крачунова, която е съпруга на прочулия се със скандалните пюрета кмет на с. Драгомирово, за доставчици на хляб,закуски и продукти, които са с по-лошо качество от предишните, за настаняване само на "вътрешни хора" в дома и то само с връзки и още други обвинения. След толкова много и та сериозни обвинения потърсихме директора на Дома за стари хора г-жа Сийка Петкова, задавайки й въпроси, свързани със скандала около ръководения от нея Социален дом.


Ето въпросите, които зададохме  и отговорите, които получихме.

Г-жо Петкова, има ли краста в Дома за стари хора към настоящия момент, имало ли е преди и били ли са взети съответните мерки?

 

 - Към днешна дата в Дом за стари хора няма краста.Когато е имало са взети необходимите мерки,изпарване на дрехите,смяна на дюшеците,мазане с акарол.Уведомени са близките, двама от тях са водени на Плевен на кожен лекар.В ДСХ са викани лекари специалисти .
Назначена ли е правомерно г-жа Крачунова? Има ли необходимото образование за поста, който заема? Има ли назначението й нещо общо с това, че е съпруга на кмета на с. Драгомирово?

 - Г-жа Крачунова има висше икономическо образование.Назначена е на 10.11.2003 г.   Доколкото знам г-н Крачунов е кмет от четири години.
Обвиниха Ви в злоупотреби със средствата на домуващите в социалното заведение. Каква е истината? Вземали ли сте пари от пенсиите на хората? Зачислявали ли сте към Дома техника, закупена лично от старите хора след тяхната смърт?

 - Според Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение потребители настанени в соц.институция могат да предават личните си средства в касата на дома за съхранение.В ДСХ  личните средства на потребителите се съхраняват от Иванка Крачунова съгласно моя заповед.Потребител желаещ да му бъдат съхранени средствата подава декларация и попълва приемно-предавателен протокол,когато депозира средствата и когато му се връщат.Когато потребителя почине средствата се предават на близките му срещу удостоверение за наследници.До момента при мен не е постъпвало оплакване от потребител или негов близък ,че му липсват лични средства.

 В ДСХ  има един брой хладилник закупен от потребител,който почина през януари 2014 г.Същият няма близки и хладилникът е в стаята и в настоящия момент.
Защо сте сменили доставчиците на хляб, закуски и хранителни продукти? Всички настоящи такива са фирми, извън Свищов. Според вашия служител - Малина Иванова, доставените продукти сега  са с по-лошо качество от предишните!

 - Проведени са обществени поръчки от Община Свищов за закупуване на хранителни продукти.
Настанявани ли са само "свои" хора в Дома? 

 - Няма такова нещо. При нас има възрастни хора от цялата страна. Те се изпращат от Дирекцията за социално подпомагане, имат си входящи номера и така нататък, има си процедура.
Смятате ли, че  в излъченото интервю вашата служителка Малина Иванова е казала неистини и е опетнила името на Дома за стари хора "Мария Луиза" и ако е така смятате ли да предприемете някакви мерки спрямо нея и какви?

 - До настоящия момент при мен не е постъпил нито един сигнал за каквито и да са нередности. Ако някой е зябелязал такива би трябвало да информира първо мен. Да смятам да предприема мерки, според законодателството.
Благодарим!

 

Коментари

Още актуални новини