Млад, амбициозен свищовлия участва в Седмата Национална среща „Младежки работник“ във Варна

Добавено: Четвъртък, 02 Юли 2015г


В периода между 24-28 юни 2015 г. във Варна се проведе  Седмата Национална среща „Младежки работник“. Участие взеха 130 младежки лидери от цялата страна, сред които и свищовлията  Ахмед  Куйтов, който представлява сформирания от него студентски философски клуб. Целта на срещата е да се проведе диалог по въпроси свързани с перспективите за развитие и утвърждаване на младежката работа като цяло и младежкия работник в частност.


По време на срещата Ахмед Куйтов е бил избран от своята група и е защитил четири основни идеи. Първата е да се постигне  реална независимост на младежите, които да могат да реализират собствените си идеи, без някой да им ги налага. Второ,  младите хора  да се стремят сами да си финансират инициативите си, да търсят подкрепа от  структурните фондове на ЕС или  съответните фондове в България. Трето,  младите сами да възпитават в себе си и близките си принадлежност към дадена организация и кауза. И не на последно място би трябвало да се обърне внимание за развитието на потенциала на младите хора от провинцията и малките населени места, където се предлагат възможности и пограми от ЕС, и е необходимо да се предприемат първите стъпки.


 Ахмед Куйтов е завършил философия във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Той има участия в повече от 150 научни конференции, неформални обучения и  публични лекции. Има публикувани повече от 20 научни статии в областта на: философия на правото, етика, философия на политиката, мениджмънт и др.  


От 2013 г., съвместно с колеги от философския клуб подготвят международно списание „Перспективи“, като всеки един брой е с обем 250-300 стр. В поредицата са получавали и публикували разработки на студенти и докторанти от 12 Български университета и 10 от чужбина. Сред тях има статии от Кеймбридж - Великобритания, Университета в Йоханесбург - ЮАР, Университета в Тренто - Италия, Джейдапурския университет – Индия, Университет Мария Кюри - Склодовска в Люблин – Полша и др.


Ахмед има желание и намерение да се опита да създаде в Свищов организация, която да предоставя информация за различни възможности, свързни с развитието капацитета на младежите.


Коментари

Още актуални новини