Свищовската болница се стабилизира

Добавено: Четвъртък, 25 Април 2013г

футбол


Налице е устойчива тенденция за повишаване на приходите на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" от клинични пътеки, съобщи заместник-кметът Емил Димитров. Отчита се и намаление на дълговете – от над 2 млн. лв. те вече са намалели до 1,4 млн. лв. Положителни тенденции се наблюдават и по клинични звена – в хирургичното отделение и отделението по физиотерапия и рехабилитация. Стабилизация и увеличение на приходите се наблюдават във вътрешно и в детско отделение. Положителна тенденция има и в неврологично отделение, а в отделението по хемодиализа се запазва тенденцията за положителен финансов резултат, посочи още заместник-кметът. По думите му са изплатени всички работни заплати за 2012 г. и се полагат активни усилия да се изчистят оставащите просрочени трудови задължения.


Целият екип на болницата полага сериозни усилия към оптимизация на разходната част на здравното заведение. Емил Димитров посочи още, че ясно откроен приоритет са оптимизация и ремонт на отоплителната система на болницата. В момента се извършва обстоен контрол на консумативите – вода, електричество и материали.


До средата на май ще се проведе обществена поръчка за доставка на храна, като параметрите на обществената поръчка предполагат намаляване на разходите за храна при запазване на нейното качество.


С банков кредит до 500 000 лв. МБАЛ ще връща старите си задължения, трупани от предишни ръководства, съобщи още Емил Димитров. Предложението е внесено в началото на седмицата в Общинския съвет от името на кмета Станислав Благов, а на сесията на 25 април се очаква съветниците да го гласуват. Кредитът ще бъде за пет години, а средствата ще се използват за погасяване на стари задължение, посочи още Емил Димитров. В момента за погасяване на стари дългове се отделят 60-80 хиляди лева месечно, което е сериозен финансов ресурс за здравното заведение.


Община Свищов е обособила 8 парцела в двора на болницата, които ще бъдат предложени на инвеститори. В края на месец май ще се проведе обсъждане от персонала на болницата с главния архитект на общината за промени в Подробния устройствен план. Чрез промените в ПУП се осигуряват атрактивни терени в района на болницата и при реализирани сделки всички средства от тях ще отидат за погасяване на задълженията. Управата на болницата свива разходите.


С решение от началото на април, Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла в полза на община Свищов при избора на изпълнител на строително-ремонтните дейности по амбициозния проект, финансиран по ОП "Регионално развитие”. Напомняме, че Общинското съфинансиране е 53 000 лв. Предстои комисия да определи доставчика на медицинската апаратура за над 2 милиона лева, като проектът предвижда и обучение на персонала за работа с нея, заяви заместник-кметът. 500 хиляди лева ще бъдат предназначени за строителни дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност и достъпността на болничната сграда.


Общинската администрация и Общинският съвет имаме доверие към управителя на болницата, д-р Евгени Митанов и към целия колектив на здравното заведение, където според нас работят добри специалисти и морални хора, коментира Емил Димитров. Той изрази надежда за коренна промяна в отношението към МБАЛ-Свищов от страна на обществеността, като за това трябва да помогнат и медиите. В заключение заместник-кметът призова политиците да не използват болницата за напразно политическо говорене.


 


Източник: sever.bg

Коментари

Още актуални новини