Стартира новият прием на студенти по магистърските програми на СА „Д. А. Ценов”

Добавено: Вторник, 29 Януари 2013г

Стартира новият прием на студенти по магистърските програми на СА „Д. А. Ценов”


Академия


На 28 януари 2013 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” в гр. Свищов започна приемът на студенти за обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „Магистър” в областта на икономиката, администрацията и управлението. Поради нарасналия интерес през тази кандидатстудентска кампания ще се осъществява записване по магистърски програми в дистанционна форма не само за икономисти (продължителност 3 семестъра), но също и за студенти, завършили колежи с ОКС "Професионален бакалавър" (5 семестъра) и за неикономисти – второ висше (6 семестъра). Обучението по магистърските програми в СА „Д. А. Ценов” е ориентирано в максимална степен към задоволяване интересите на студентите и нуждите на реалния бизнес. Постоянно се обновява портфолиото от магистърски програми, като добър пример за нова и високоатрактивна програма е „Финансов мениджмънт” (на английски език), с което общият брой на магистърските програми в дистанционна форма става вече 88. Дистанционното обучение е иновативен образователен продукт на СА „Д.А. Ценов”, базиран на модерна интернет технология. Предлагат се атрактивни такси, които включват всички необходими учебни материали. Обучението се организира в неприсъствена форма, като съществува възможност и за онлайн защита на дипломната работа. Магистърските програми се реализират в съответствие с акредитацията на академията и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008.


 
Източник: borbabg.com

Коментари

Още актуални новини