145 години от построяването на църквата „Света Троица” Свищов

Добавено: Четвъртък, 20 Септември 2012г

145 години от построяването на църквата „Света Троица” Свищов


Свищов


Вчера се навършиха 145 години от съществуването на Съборната църква (19.09.1867)


Православната църква "Света Троица", строена през 19в. е един от най-забележителните архитектурни и исторически паметници не само на гр. Свищов, но и на България. Строена от прочутия майстор Кольо Фичето, тя става свидетелка на изключително важни събития в историята на българския народ. Съхранил у себе си възрожденския дух на българите,тя е смятана за един от образците на църковната архитектура от Късното Възраждане.


Към 1865 г. видни свищовлии замислят построяването на нов величествен храм, който да отговаря на общественото им положение, на нивото на тяхната култура и образование. През същата година Майстор Кольо започва строежа на беленският мост на р. Янтра.Свищовските граждани се обръщат към него с молба да оглави строежа на новата църква. В летописната книга на "Св. Троица" е отбелязано следното: "1856 г. априлъ 14 денъ, сряда се тури темелъ на новата църква на Унъ пазаръ". Но докато стотиците строители работят безспирно, по същото време свищовци се включват в друго дело - народно, велико, свято. На 15 май 1867 г. Филип Тотю превежда четата си от Зимнич близо до Свищов на път за Балкана.Мнозина свищовски младежи се присъединяват към смелия войвода. Когато четата е разбита, в града турците започват кървава разправа. Три бесилки се издигат на площада пред строящата се църква. Най-храбрите свищовски четници са обесени с надписи на гърдите за вината им.


В разстояние на две години и четири месеца църквата е завършена и наречена "Света Троица". За построяването й свищовските енориаши заплатили 461 613 гроша. Резултатът е поразителен - високо над града се извисява величествен трикорабен, четирикупулен храм с камбанария-кула над придверието. За да оживи грамадното тяло на църквата, Кольо Фичето въвежда ритмично вертикално членение на фасадите чрез стройни полуколонки, свързани с фриз от малки слепи арки. За първи път в църковното строителство майсторът нарушава канона и превръща цялата източна фасада в огромна абсида с огъната вълнообразна форма.


Иконостасът на църквата е дело на майстор Антон Пешев, родом от Крушево, Македония, и е изработен в периода 1870-1872 г. Дължината му е 16 м., а височината - средно над 10 м. Върху близо 100 кв.м., при безупречна симетрия, Антон Пешев оставя обширни плоскости, на които знаменитият свищовски художник и иконописец Николай Павлович нанася своите 73 икони. За рисуването на някои от тях позират близките му - неговата снаха и сестрите му

Коментари

Още актуални новини