Оперативна програма " Регионално развитие"

Добавено: Четвъртък, 06 Септември 2012г

опрр


Уважаеми дами и господа, На 11-ти септември от 15.00 часа и на 12-ти септември от 10.00 часа в зала № 1 на общината (ул. „Цанко Церковски” 2) ще се проведат обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и основната му цел е разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г. Чрез този стратегически документ ще се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията на гр. Свищов като център на агломерационен ареал, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване условията за бизнес и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.


На предвидените публични обсъждания, пред широката общественост ще бъдат представени резултатите от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация за развитието на града, както и проекти на идентифицирани зони за въздействие и визия за развитие на града до 2020 г.


Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град едно още по-добро място за живеене!


За повече информация: http://www.svishtov.bg/ http://ipgvr.bggis.com/svishtov/bg-bg/начало.aspx


Моля да потвърдите участието си на имейл: [email protected]


Станислав Благов,


Кмет на община Свищов

Коментари

Още актуални новини