Актуални новини

Студенти от СА "Д.А Ценов"-Свищов гостуваха в РИОСВ-Плевен

Студенти от СА Д.А Ценов-Свищов гостуваха в РИОСВ-Плевен В РИОСВ - Плевен бе проведено практическо занятие на студенти от Стопанска академия"Д.А Ценов" - Свищов, реализирано по проект "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студенти от СА"Д.А. Ценов".
Посещението в реална работна среда е насочено към придобиване на практически знания, умения и компетентности от студентите по профилиращите дисциплини.
По време на заниманието, експертите от РИОСВ - Плевен запознаха студентите с функциите, задачите и задълженията на екоинспекцията и законодателството в областта на околната среда.
Проведена бе дискусия, в която се съпоставиха теоретичните и практическите знания на студентите. Въпросите на студентите бяха насочени към основните проблеми в работата и пътищата за тяхното преодоляване.
Практическото занятие беше организирано от катедра „Мениджмънт" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов и в него се включиха студенти от специалност „Екомениджмънт".
източник: "Дарик"

Добавено: Днес Виж още

Най-четени новини