Актуални новини

Нарастнал е броят на безработните в община Свищов

Нарастнал е броят на безработните в община  Свищов През месец декември в община Свищов се наблюдава повишение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1397 души, което спрямо предходния месец със 119 души повече.
Равнището на безработица нараства  и в края на месеца е 8,9 % /при 8.0 % на национално ниво/. През същия период на миналата година броят на безработните, регистрирани в Бюрото по труда, е бил 1501 души или със 104 души повече от сегашния, а равнището е било също 9,6%.
Най-голям е броят на безработните лица между 30 и 49 години. Те са 639 души. След тях са лицата на възраст над 50 години – общо 582 души, а безработните на възраст до 29 години са 176.
 Най-много безработни лица са със средно образование - 799. Групата на лицата с висше образование се увеличава с 21 души и обхваща 262 лица. 194 са хората с основно образование, а тези с начално и по-ниско образование са 142  души.
71 души са успели да си намерят работа. 37 от тях с посредничеството на Бюрото по труда - 6 човека по ОП „РЧР” и 31 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 18, а прекратените по други причини – 19.

Добавено: Днес Виж още

Най-четени новини