Актуални новини

Европейски дни на птиците в Свищов и Белене

Европейски дни на птиците в Свищов и Белене Предстоящият уикенд (1-2 октомври) за пореден път ще отбележим Европейските дни на птиците.
Ето и програмата на събитията за района на гр. Свищов и гр. Белене, организирани от Българско дружество за защита на птиците:
30.09. (петък) - 15:00 ч. гр. Белене в двора на ОУ "Васил Левски" - информационен щанд и изработване на къщички и хранилки за птици
01.10. (събота) - 10:00 ч. местността "Паметниците" край гр. Свищов - информационен щанд на БДЗП и наблюдение на птици.
Заповядайте!

Малко информация за БДЗП: 
БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.
БДЗП е едно от малкото неправителствени организации с реален членски състав и структури в страната. Членството  е доброволно. Организация, която има действащи свои структури по места, която всеки членуващ подпомага най-малко чрез заплащане на членски внос. Наши членове са хора от всички възрасти и с различни интереси, но обединени от любовта си към природата, дивите птици и желанието им за по-добър живот.
БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.
 
Мисията на БДЗП
БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.
 
Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна среда на всички биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят в който, различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите, произтичащи от дивата природа.
 

Добавено: Четвъртък, 29 Септември 2016г Виж още

Най-четени новини