Община Свищов е заявила 3 работни места по програма „Старт в кариерата” Процедура 2016 г.

 Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. През месец октомври тази г...

Виж още