Счетоводна кантора "Надежда"

Счетоводна кантора "Надежда " предлага висококачествени счетоводни услуги , компетентни данъчни консултации , административни услуги, услуги свързани с труда и работната заплата, задължителни регистрации в различни държавни и общински органи и много други услуги.

ET "Любка Кирова"

Счетоводство, одит и оценяване.

"ДМ - ГАРАНТ" ЕООД

Данъчни консултации
Абонаментно Счетоводни услуги
Регистрация, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС
Съставяне на годишни данъчни декларации
Регистрация на фирми
Изготвяне на документи при сделки с недвижими имоти

1