Д-р Цветелина Христова

Д-р Цветелина Христова е специалист по Дентална медицина

Здраве Консулт ООД

Служба по трудова медицина "Здраве Консулт" предлага:
- Оценка на риска в работната среда
- Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа
- Наблюдение на здравословното състояние на работещи
- Поддръжка на здравни досиета на служителите
- Провеждане на профилактични прегледи
- Обучения по здравословни и безопасни условия на труд
Консултации по ЗБТУ и КТ
Проекти по безопасен труд

Д-р Аделина Ангелова

Лекар по дентална медицина

Д-р Любомира Първанова

Специалист:
Неврология
Електроенцефалография
Електромиография

Д-р Олга Низамова

Специалист:
Детски болести
Детска консултация