Alpha Beta language school

Школа за чуждоезиково обучение Алфа Бета предлага изучаване на следните езици:
Английски;
Немски;
Френски;
Италиански;
Румънски;
Гръцки;
Турски;
и др.

1