Централна Кооперативна Банка

Централна Кооперативна Бнака предлага на своите клиенти:
- най-ниски лихви по кредитни карти
- до 60 дена гратисен период
- без такса за първата година
- без поръчители
- само срещу лична карта

1