Свищов / Бизнес Каталог / Вторични суровини, Търговия