"Асенов" ЕООД

Брикети
Донбаски въглища
Дърва за огрев
Еко брикети
Смески "Росица Павликени"
Безплатен транспорт в рамките на града.

"Транском" ООД

Основната дейност на фирмата е търговия с твърди горива:
Въглища
Брикети
Антрацит
Пелети

ГУ - Фарадей ЕООД

Фирма ГУ-Фарадей се занимава основно с търговия с донбаски и руски въглища, както и кокс за битово отопление, енергетика и металургия.

Славов Инвест

Фирма "Славов Инвест" предлага:
Пакетирани брикети и донбаски въглища.
Безплатен транспорт в рамките на града.

Търговска база "ФАВО"

ПЕЛЕТИ - собствено производство
Разпалки
Дърва за огрев
Безплатен транспорт в рамките на града.

1