Радио Фокус

Реклама в радио Фокус.
Радиоверигата ФОКУС предлага за най-удобните форми за реклама, съобразени с индивидуалните предпочитания на всеки клиент.
Пакети реклами:
Радиоверигата ФОКУС предлага разнообразни и гъвкави пакети за обща реклама или за реклама, във всяка една отделна радиостанция.
Общ пакет:
За клиентите желаещи рекламното им послание да достигне до максимален брой хора създадохме общ рекламен пакет за реклама в цялата Радиоверига ФОКУС . Чрез този пакет ние Ви предоставяме възможност за национална рекламна кампания в 32-те точки на излъчване на радио ФОКУС .
Реклама в локална радиостанция:
Рекламата в индивидуална радиостанция на Радиоверигата ФОКУС дава възможност за локална рекламна кампания за съответния регион.

1