Свищов / Бизнес Каталог / Банки и застраховки

ЗБК Орел - Свищов

ЗБК Орел ООД, като водещ застрахователен брокер, предоставя на своите клиенти всеобхватни и конкурентни продукти на 15 застрахователни компании, опериращи на българския пазар. Това Ви гарантира най-добрата цена, при договаряне на продукти от задължителното застраховане и при избора на рискове от доброволното.

Централна Кооперативна Банка

Централна Кооперативна Бнака предлага на своите клиенти:
- най-ниски лихви по кредитни карти
- до 60 дена гратисен период
- без такса за първата година
- без поръчители
- само срещу лична карта

1