Нотариална кантора Любомира Аджарска

 

 Нотариалната кантора на нотариус Аджарска извършва всички видове нотариални функции регламентирани в българското законодателство.

 

Удостоверителна дейност:

Удостоверяване на подписите, съдържанието и датата на:

 •      пълномощни;
 •      пълномощни за разпореждане с недвижим имот;
 •      декларации;
 •      запис на заповед
 •      на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружествени дялове, поръчка, изработка и др.

Удостоверяване верността на преписи от документи.

Изготвяне, удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти:

 •      продажба;
 •      замяна;
 •      дарение;
 •      прехвърляне срещу издръжка и гледане;
 •      договорна и законна ипотека;
 •      учредяване право на строеж;
 •      право на ползване;
 •      право на преминаване и др.

Изготвяне на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост.

Извършване на обстоятелствена проверка при липса на документ за собственост и доказано владение.

Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа.

Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания, както и извършване на нотариални завещания.

Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещания.

Връчване на нотариални покани.

Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници.

Други видове дейности:

 •      Посредничество за изясняване волята на страните;
 •      Консултации;
 •      Даване на справки по нотариалните регистри;

Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност.

Издаване на кадастрални скици посредством връзката ни със системата на кадастъра:

 •      скици на поземлени имоти;
 •      скици на сгради;
 •      схеми на самостоятелни обекти в сграда.

 • Работно време : Понеделник до Петък - 08:00 - 18:00
  По предварителна уговорка могат да се извършват нотариални удостоверявания и извън посоченото по-горе работно време и/или извън кантората.
 •  
 •  
За контакти с Нотариална кантора Любомира Аджарска
Адрес:Свищов, ул. Екзарх Йосиф № 5
Телефон:0878 72 58 42; 0878 79 79 73
Имейл:
страница:notary294.bg
Svishtov-info.net Ви Съветва: Да споменете Svishtov-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!