ЗБК Орел - Свищов

 

ЗБК Орел ООД, като водещ застрахователен брокер, предоставя на своите клиенти всеобхватни и конкурентни продукти на 15 застрахователни компании, опериращи на българския пазар. Това Ви гарантира най-добрата цена, при договаряне на продукти от задължителното застраховане и при избора на рискове от доброволното. 

 

Коректното отношение към клиента е от централно значение за нас, което Ви гарантира:
  • Проучване на застрахователния пазар и избор на най-благоприятните условия;
  • Експертно мнение, препоръки и информиран избор при сключването на застраховка;
  • SMS-съобщаване за дължима вноска по действаща застрахователна полица;
  • Съдействие при завеждане на щети след настъпване на застрахователно събитие по време на действие на полицата;
  • Безплатна професионална консултация
  •  
                                               Обърнете се към нас....

 

 
 

 

За контакти с ЗБК Орел - Свищов
Адрес:Свищов, Свищов, ул.Никола Петков №1, пл. Свобода, до светофарите
Телефон: 0631/4 27 78, 0878 17 59 46, 0879 17 27 27
Имейл:svishtov@orel-zbk.com
Svishtov-info.net Ви Съветва: Да споменете Svishtov-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!