Районен съд Свищов

Адмионистративен секретар 0631/6-02-93
Деловодство - 0631/6-04-98 e-mail: 
[email protected] 
Архив  - 0631/6-04-98
Бюро съдимост -  0631/6-02-30
Държавен съдебен изпълнител -  0631/6-02-90 e-mail: 
[email protected] 
Съдия по вписванията -  0631/6-08-77
Системен администратор -  0631/6-04-98 e-mail: 
[email protected] 
За контакти с Районен съд Свищов
Адрес:Свищов, ул. "Димитър Анев" 2
Имейл:
Svishtov-info.net Ви Съветва: Да споменете Svishtov-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!