Здраве Консулт ООД

 

Служба по трудова медицина "Здраве Консулт" предлага:
 - Оценка на риска в работната среда 
 - Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа 
 - Наблюдение на здравословното състояние на работещи 
 - Поддръжка на здравни досиета на служителите 
 - Провеждане на профилактични прегледи 
 - Обучения по здравословни и безопасни условия на труд 
Консултации по ЗБТУ и КТ
Проекти по безопасен труд
 

 

За контакти с Здраве Консулт ООД
Адрес:Свищов, ул."Алеко Константинов"15
Телефон:0631 / 433 03, 0887 00 26 25
Имейл:
Svishtov-info.net Ви Съветва: Да споменете Svishtov-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!