ПОКАНА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СВИЩОВ

Добавено: Вторник, 13 Декември 2016г

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ТЕМА:


„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА“.


Уважаеми граждани на Община Свищоввъв връзка с изпълнението на  международен проект по програма Еразъм+ с дог. № 2016-1-BGE04-KA105-001800 и тема: Migrants: A Youth Work Perspective, който се провежда в гр. БрюкселБелгия. Сдружение „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ е официален партньор и съорганизатор на обучителен курс, в който ще участват младежи и експерти по темата от цяла Европа. Пет наши представители ще участват в дейностите в гр. Брюксел, по време на които ще се създадат неформални техники за работа с мигранти. Ще се обсъдят и предизвикателствата, свързани с младежката работа и ще се дискутират възможни бъдещи решения и последващи дейности. 


Важна част от проекта са информационните срещи за мултиплициране на опитакоито ще се проведат на местно ниво във всички партниращи държави.


В гр.Свищов срещата ще бъде утре - 14 декември 2016г. от 14:00 до 16:00 в  Зала №1 на Община Свищов.


От Институт Перспективи отправяме покана за участие към граждани с интерес по темата. Важна част от срещата е дискусията. Темата е актуална и важна за цяла Европа. Мненията и препоръките,  които направят гражданите на Свищов ще бъдат взети предвид при изготвянето на бъдещи стратегически документикоито са част от последващите дейности по проекта. 


 На информационната среща участниците в дейностите в гр. Брюксел ще изнесат две лекции с теми:


1За същността на младежката работа, неформалното образование и тяхното взаимодействие с формалните образователни институции в Европа.


2.Практически резултати от дейността в гр. БрюкселБелгия.


 


При провеждането на събитието ще липсва всякакъв вид политическа,  религиозна и ксенофобска реторика и агитация.  


Очакваме Ви!!! 
Коментари

Още статии