Свищов / Обяви / Услуги

бърз заем

бърз заем

Нуждаете се от финансиране за вашия дом, бизнес, закупуване на автомобили, закупуване на мотоциклети, създаване на собствен бизнес, за вашите лични нужди, повече съмнения. Предоставям лични заеми, вариращи от 5000 до 50 000 000 евро с номинален лихвен процент от 2%, независимо от сумата. Посочете в исканията ...

бърз заем

бърз заем

Нуждаете се от финансиране за вашия дом, бизнес, закупуване на автомобили, закупуване на мотоциклети, създаване на собствен бизнес, за вашите лични нужди, повече съмнения. Предоставям лични заеми, вариращи от 5000 до 50 000 000 евро с номинален лихвен процент от 2%, независимо от сумата. Посочете в исканията ...

Дистанционен курс "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Дистанционен курс "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Дистанционен курс "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Цена: 60.00 лв.

• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието ...

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс

Основание за провеждане на обучението:

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.От кого се изисква това обучение и документ?

Наличието ...

Курс „Електротехник” дистанционно обучение

Курс „Електротехник” дистанционно обучение

Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”.

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да ...

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура”.

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната ...

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование.

При нас можете да се обучавате ...

Kурс “Строител“  дистанционно обучение

Kурс “Строител“ дистанционно обучение

Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина

Професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ“,

СПЕЦИАЛНОСТИ:

- Кофражи,

- Армировка и бетон,

- Зидария,

- Мазилки и шпакловки,

- Вътрешни облицовки и настилки,

- Външни облицовки и настилки,

- Бояджийски работи,

- ...